Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Domarrapporten

Domare ska skriva domarrapport i SBF Online senast tre dagar efter det att domaruppdraget är slutfört. Men vad ska skrivas i domarrapporten ? (se exempel nedan)

Rapport:
Tävlingsledare:
Namn + klubbkod se tips nedan
Tävlingsjury: Namn + klubbkod , se tips nedan
Tips: Ta ett foto på arrangörens uppsatta lapp, på vem som är tävlingsledare och vilka som ingår i tävlingsjury, glöm inte klubbtillhörighet. De två första punkterna i domarrapporten är nu avklarade.

Spelstart – Spelslut: Oftast inga problem, kolla klockan
Antal varningar: Ange endast antal, 4 st.
Typ av varningar: 3 st. gula och 1 st. orange
2 st. § 21 ”Tillåten tid för spel” (tidsvarning)
1 st. § 10 ”Borttagning av hinder” (komprimering av underlag)
1 st. § 6 ”Spelstart och regler rörande ringen” (övertramp).
Tips: Ange inga namn på de spelare som fått varning.
Uppkomna situationer: Skriv om någon ”knepig” situation hänt under tävlingen
Regelfrågor: Notera gärna ned spelarnas alla frågor, om du hinner.
Genomförd licenskontroll: Kolla med TL/sekretariat om detta har gjorts.

Övrigt:
Skriv dina egna relevanta intryck av tävlingen, om sekretariat, spelplats, spelområde/banor, servering, toaletter o.s.v.
Tips: Utgå från ditt domaruppdrag och ha synpunkter på hur tävlingen genomförts i sin helhet.

Du behöver ALDRIG ange hur många lag som deltagit, som ej kom till start, som gått vidare till slutspel/ final eller vilka som vunnit.
Det ansvaret vilar på tävlingsledning/sekretariat och resultaten redovisas i SBF Online.

Domarrapportens innehåll

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8