Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Styrelse, Revision & Valberedning

 

STYRELSERoll

Namn

Ansvar

Ordförande

Anders Holmberg

Hemsida, Domare, Sanktioner

Vice Ordförande

Thorbjörn Lund

Hemsida, Tävling

Sekreterare

Linnea Agnell


Kassör

Carina Lagerlöf

Utbildning, Förening

Ledamot

Lars Lilieqvist

Förening, Utbildning

Ledamot

Pascal Patron

Ungdom

Ledamot

Mikael Persson

Tävling, Ungdom

Suppleant

Joaquin Trechera


Suppleant

Marie Ejdedal

 
REVISONRoll

Namn

Förening

Revisor

Johan Nilsson

Lejonkulan PC

Revisorssuppleant

Tomas Östin

Westerviks BS
VALBEREDNINGRoll

Namn


Sammankallande

Christer Lundgren

Mösterås BC


Bengt Persson

Club de Boule, Gränna


Föreningen

Westerviks BS


Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8