Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Återstartsstöd

Syftet med återstartsstödet är enligt Riksidrottsförbundets riktlinjer ”att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att idrottsrörelsen ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar”.

Ni kan inte söka ersättning för kostnader som räknas som löpande verksamhet, till exempel regelbundna träningar eller tävlingsverksamhet.

För 2024 finns det flera olika stöd att söka, och ni skickar in ansökan via fliken Idrottsmedel i IdrottOnline. Föreningens kassör, ordförande och/eller den som har behörigheten "idrottsmedel firmatecknare" i IdrottOnline kan skicka in en ansökan. Kontakta er RF-SISU-konsulent om ni saknar behörighet för detta i IdrottOnline.

Instruktioner för hur ni hittar rätt ansökningsformulär och fyller i det finns HÄR

 

Föreningsaktiviteter
Ni kan söka för alla aktiviteter och initiativ som uppfyller kriterierna för stödet, dvs. rekrytera, åter-rekrytera samt behålla medlemmar. Ni kan söka max 5 000 kr för exempelvis ledararvoden, kostnader för fika, banhyra, material, med mera. Exempel på aktiviteter:

- Prova på-event, antingen själva eller tillsammans med andra föreningar eller andra idrotter
- Generationsträff
- Samverka med skolor

Formulärets namn i IdrottOnline: Föreningsaktiviteter 24/25

 

Utbildning
Föreningens medlemmar eller styrelse kan få ekonomiskt stöd upp till 7 500 kr för utbildningar, kurser m m. Stödet gäller alla utbildningar som är till nytta för föreningens verksamhet, och de kan hållas både inom och utanför idrottsrörelsen. Exempelvis:

- RF-SISU:s utbildningar och kurser
- Studiecirklar hos t. ex. ABF, Studiefrämjandet och liknande
- Bouleförbundets Tränar- eller arrangörsutbildning
- Bouleförbundets Domarutbildning + utrustning

Formulärets namn i IdrottOnline: Utbildning 24/25

 

Personer med funktionsnedsättning (ParaBoule)

Som en del i arbetet med att utveckla och bredda vår verksamhet har Bouleförbundet avsatt en del av återstartsstödet för att specifikt stötta aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Varje aktivitet kan få stöd upp till 5000 kr.

Ni bestämmer själva om ni vill att aktiviteten ska vara öppen för alla oavsett funktionsnedsättning, eller om ni vill rikta in er mot en viss målgrupp, exempelvis rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, och så vidare.

Exempel på aktiviteter som ni kan organisera är bland annat prova på-event, öppna träningar eller uppvisningsspel på lokala marknader eller mässor. Ni kan anordna gemensamma prova-på eller öppet hus med andra lokala idrottsföreningar, för att nå en större publik. Andra idéer är att kontakta en eller branschorganisationer för personer med funktionsnedsättningar för att få hjälp att hitta deltagare till era event.

Förutom aktiviteter kan ni också söka stöd för utbildningar och kurser, till exempel hur man bemöter personer med funktionsnedsättningar, eller för utrustning såsom inköp av magneter, högtalare, mikrofoner, visuella hjälpmedel och liknande.

Formulärets namn i IdrottOnline: Återstartsstöd - Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning


Damsatsning

Syftet med satsningen är att erbjuda deltagarna en individuell utveckling eller fortbildning till gagn för föreningslivet, genom specifika aktiviteter och satsningar som riktar sig mot tjejer och damspelare/-ledare.

Ni kan söka stöd för medlemmar i föreningen som ska delta på läger, arrangörs- och funktionärsutbildningar, allmänna utbildningar etc. Stödet ska, åtminstone delvis, täcka kostnader för deltagande så som eventuell anmälningsavgift, resor och boende. Ni kan söka upp till 7 500 kr per aktivitet och förening.

Formulärets namn i IdrottOnline: Damsatsning - 24/25

Publicerad: 2023-11-20

Senast uppdaterad: 2024-04-04

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se