Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Osanktionerade tävlingar

Östsvenska Bouleförbundets styrelse tog följande beslut den 7 juni 2023

Föreningar inom distriktet som arrangerar osanktionerade tävlingar och därmed bryter mot RF´s och Svenska Bouleförbundets stadgar kommer fr.o.m. 2024-01-01 att disciplinanmälas av Östsvenska Bouleförbundets styrelse.

Vad är en osanktionerad tävling?
Definition.
En tävling/ett arrangemang som
- i huvudsak består av tävlingsinriktade moment, med eller utan startavgifter och/eller priser.
- utannonseras brett till medlemmar i fler föreningar än två, via hemsidor, mail eller via andra sociala kanaler, såsom Facebook, Youtube, Messenger, Instagram, WhatsApp, WeChat,
- har licensierade deltagare från mer än två föreningar tillhörande Svenska Bouleförbundet,

och inte är sanktionerad av Svenska Bouleförbundet eller Östsvenska Bouleförbundet samt
arrangeras av förening eller medlem tillhörande Svenska Bouleförbundet eller annan aktör än de som är tillåtna, se nedan.

Tillåtna aktörer av osanktionerade tävlingar är
- en arbetsgivare som arrangerar
- en personalorganisation som arrangerar. ex. facklig organisation
- en pensionärsorganisation som arrangerar. ex. PRO, SPF, SKPF, SPRF, RPG
- som korpen arrangerar
givetvis förutsatt att spelaren är anställd eller medlem hos aktören.

Andra arrangemang och tävlingar som inte kräver sanktion är
- arrangemang som i huvudsak består av informerande och instruerande moment eller andra föga tävlingsinriktade moment
- tävlingar med nya lottade lagkonstellationer mellan varje match t.ex. kortlek eller
klubbmästerskap, träningsutbyte med annan förening och sidoturneringar.

I tveksamma fall ska arrangören samråda med distriktet, så kontakta oss på ostsvenska@svenskboule.se

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8