Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Söka tävlingssanktion

Det är i SBF Online man söker sanktion för de tävlingar man vill arrangera.

De tidpunkter som gäller för ansökan (året innan )är
1/8 Internationell tävling/ Nationell tävling
30/9 Regional tävling
31/12 Lokal tävling och Propaganda tävling

Östsvenska Bouleförbundet kan sanktionera lokal tävling och propaganda tävling senare,
om de inkommer minst 3 månader innan avsett datum och inte kolliderar med annan redan sanktionerad tävling.

Vid ansökan om sanktion för internationell, nationell, regional eller propagandatävlingar
skall sökande föreningen motivera varför tävlingen ska erhålla sökt sanktion.
Bifogas ingen motivering kommer inte sanktion att beviljas.

Källa: SBF Online
Manual för klubbadministratörer

Hantera tävlingar
Under denna meny hanterar du allt som har med klubbens egna tävlingar att göra. Du kan
söka sanktion för tävlingar, ta bort ännu ej sanktionerade tävlingar och ändra information för
tävlingar.

Söka sanktion
För att kunna söka sanktion för en tävling måste du börja med att se till att ingen tävling är
vald i Välj tävling det gör du genom att klicka på Hantera tävlingar i menyn eller klicka på
knappen Ny som finns längst ner under Grundinformation och ovanför Detaljerad
information eller välja det första tomma alternativet i Välj tävling. Välj visning av Alla
tävlingar. Nu skall alla fält vara tomma. Värt att notera angående start‐ och slutdatum är att
startdatum och slutdatum är första tävlingsdagen och sista tävlingsdagen. För en tävling som
går under en helg kan det vara 090422‐090423 men för en tävling som löper under hela året
kan det vara 090115‐091225 och för en endagars tävling blir det 090421‐090421. Fyll i alla
obligatoriska fält och klicka sedan på Spara.

Efter att du sparat skall din tävling vara vald i Välj tävling.

Under detaljerad information fyller du sedan i detaljerad information för varje tävlingsklass.

Fram till att tävlingen blir låst och/eller sanktionerad av distriktet så kan du göra vilka
ändringar som helst i grund‐ och detaljerade informationen, men så fort distriktet låser
tävlingsinformationen för att behandla sanktionsansökningarna eller sanktionerar tävlingen
kan du bara ändra kontaktinformation, begränsat antal och första‐ och sista anmälningsdag.
Inga ändringar av datum och tävlingsklasser tillåts.

Ändring av tävlingsinformation
För att ändra något i en tävling börjar du med att välja den tävling du vill ändra ibland
tävlingarna i Välj tävling. Om det är något i grundinformationen du vill ändra så gör du
ändringarna och klickar på Spara‐knappen under Grundinformationsfälten.

Om du vill ändra något i den detaljerade informationen så väljer du först tävling i Välj tävling
och sedan klickar du på den tävlingsklass du vill ändra på i listan av tävlingsklasser nere till
höger bland den detaljerade informationen. När du valt tävlingsklass gör du de ändringar du
skall och kan göra och klickar sedan på Spara ändring som ligger till vänster under detaljerad
information.

Några tips kring den detaljerade informationen för varje tävlingsklass. Ifall man vill stänga en
tävlingsklass för onlineanmälan kan man sätta sista anmälningsdag till ett datum som har
varit. Om man har ett begränsat deltagarantal till 32 lag t.ex. och brukar ha utländska spelare
på sin tävling kan man sätta t.ex. 30 lag som max för onlineanmälan för att kunna ta in
anmälningar från andra länder eftersom SBF Online bara hanterar spelare med svensk licens.

 

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8