Gå till innehåll
Sydsvenska Bouleförbundet
Sydsvenska Bouleförbundet

Våra kommittéer

Tävlingskommittén (TK)

Fredrik Nordfors Dahl, HBK, 070-587 43 12

Lars Ståhl, TBG, 073-409 91 99

Domarkomittén (DK)

Thomas Trobäck, KLL, 076-883 35 46

Yngve Evaldsson, LVÄ, 070-550 35 12

Ungdomsansvariga (UNK)

Pontus Björk Zaar, LVÄ, 070-724 25 04

Gunilla Leandersson, TBL, 070-827 99 95

Utbildningsansvariga (UTB)

Anders Ståhl, HBK, 070-647 94 77

Pontus Björk Zaar, LVÄ, 070-724 25 04

Publicerad: 2023-01-04

Senast uppdaterad: 2023-11-21

Sponsorer

Postadress

Östergatan 1, 231 44 Trelleborg C/O Gunilla Leandersson

Kontakta oss

info@sydsvenskboule.se

Ordförande Anders Ståhl
0706 - 47 94 77

Sekreterare Gunilla Leandersson
0708 - 27 99 95