Gå till innehåll
Sydsvenska Bouleförbundet
Sydsvenska Bouleförbundet
tröja

Att bli domare

Första steget för att bli domare är att bli domare på distriktsnivå.

Lämpliga medlemmar kan tas ut till domarutbildning av sitt distriktsförbund. De kan efter godkänd utbildning och prov utses till distriktsdomare. För att bli domare krävs ingen tävlingslicens, men man måste vara medlem i en förening ansluten till SBF. För att sedan utföra sina domaruppdrag krävs varken medlemskap eller tävlingslicens.

Man blir distriktsdomare genom att gå en domarutbildning och efter att ha gjort ett skriftligt prov, och godkänts vid detsamma. SBF:s domarkommitté ansvarar för dessa prov, men proven genomförs på distriktsnivå. Proven rättas av distriktets domaransvarige som efter granskningen avgör om domarlicens ska utfärdas. I tveksamma fall överlämnas proven till SBF:s domaransvarige för avgörande. Innan den nye distriktsdomaren får sin licens ska hen varit verksam som biträdande domare under minst en halv dag till huvuddomaren vid en sanktionerad tävling. SBFs kansli utfärdar licenser på uppdrag av distriktets domaransvarige.

Distriktsdomare har rätt att döma regionala och lokala tävlingar, och får även döma motsvarande tävlingar i andra distrikt än i det som utfärdat domarlicensen.

Minimiåldern för att bli distriktsdomare är 16 år.


 

 

 

Publicerad: 2023-11-21

Senast uppdaterad: 2024-01-07

Postadress

Tallvägen 5, 282 74 Hästveda

C/O Emelie Olsen

Kontakta oss

info@sydsvenskboule.se

Ordförande Anders Ståhl
0706 - 47 94 77