Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Hur ska lillen markeras?

Svar: Det finns ingen regel för hur markeringen ska göras, men den ska göras med minsta möjliga påverkan på underlaget och på så sätt att lillen inte kan följa markeringen om den flyttas av ett rullande klot. Helst med två streck, se nedan.


Foto: Johan Nilsson

SPELRIKTNING ------>

Foto: Johan Nilsson

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8