Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Var ska ringen placeras?

Svar: I första spelomgången ska ringen placeras mer än 1 meter från hinder och minst 1,5 meter från annan i spel varande ring eller lille. I övriga spelomgångar ska ringen alltid placeras på den plats där lillen senast var markerad.
Placeringen av ringen har inga begränsningar gentemot linjer och får till och med vidröra dem, men linjen får inte synas inne i ringen.

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8