Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Träff på en rullstol, rullator, käpp eller krycka

Fråga: Vad händer om ett klot eller en lille efter ett träffar ett hjälpmedel på banan?

Svar: Samtliga stöd- eller hjälpmedel (rullstol, rullator, käpp eller krycka) på banan räknas som användarens fötter.

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8