Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Vilka linjeskillnader finns mellan tidsbegränsat spel och icke tidsbegränsat spel?

Svar: Vid tidsbegränsat spel ska varje bana vara omgärdad av linjer, som alla är dödlinjer.
Vid icke tidsbegränsat spel är spelområdets alla ytterlinjer dödlinjer, men linjer som skiljer banorna åt är levande.

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8