Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Varför skiljer sig reglerna åt gällande att ha ett klot i handen vid spel av sitt sista klot?

Svar: Det skiljer sig eftersom de Internationella och svenska spelreglerna inte reglerar tidsbegränsat spel.
Enligt § 16 får man inte ha något klot i andra handen när man spelar sitt sista klot under ett ordinarie matchspel.
Men eftersom tidsbegränsat spel med skiljeomgångar inte omfattas av spelreglerna, så är det fullt möjligt att ha ett klot i sin andra hand när en skiljeomgång genomförs.

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8