Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Lillens placering kontra en sidlinje

Svar: Vid utkast ska lillen vila på det tilldelade spelområdet men kan bryta sidinjen, sett ovanifrån.
Under spel däremot kan lillen vila utanför spelområdet men måste bryta sid- eller dödlinjen för att vara giltig, sett ovanifrån.

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8