Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Lillens placering kontra en sidlinje

Svar: Vid utkast ska lillen vila på det tilldelade spelområdet men kan bryta sidlinjen, sett ovanifrån.
Under spel däremot kan lillen vila utanför spelområdet, men måste bryta linjen för att vara giltig, sett ovanifrån.

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8