Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Vad är ett hinder?

Svar: Det finns två typer av hinder,
- hinder på banan som bland annat påverkar lillens och ringens placering (ex. lyktstolpe, betongpelare eller dylikt)
- hinder utanför banan som påverkar ringens placering.
(ex. vägg eller barriär högre än 25 cm, papperskorg, poängtavla eller dylikt).
En låg träsarg runt spelområdet (banan) är inget hinder.

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8