Gå till innehåll
Sydsvenska Bouleförbundet
Sydsvenska Bouleförbundet

2020-04-26

Hej boulevänner!

Igår var det dags för distriktsstyrelsens fjärde styrelsemöte för året och så här i coronatider deltog jag själv på distans. Gick väl rätt ok även om ljudet ibland var lite dåligt. Inget är som vanligt just nu, tävlingar ställs in och/eller skjuts på framtiden och så också våra möten. På förbundsnivå funderar man som bäst på hur och när man ska kunna arrangera sitt förbundsmöte, kanske blir det digitalt på distans där också.

Styrelsen fattade igår beslutet att årets DM ställs in. Alternativet hade varit att skjuta upp det till hösten men vår uppfattning är att det inte ska konkurrera med klubbarnas möjlighet att anordna tävlingar när restriktionerna släpper. Viktigt att klubbarna kan få in pengar genom sina tävlingar så att man inte riskerar äventyra sin ekonomi.

Även seriespelet påverkas negativt i år, första sammandraget flyttas från juni till 22-23 augusti och andra sammandraget flyttas till 12-13 september. Detta innebär att vi spelar en enkelserie för att hinna klara av seriespelet i år. Flytten av sammandrag 1 innebär också att vi måste flytta kvalet till Prins Bertils Juniorcup, datum för detta får vi återkomma till. Det finns dock en risk att begränsningarna för större sammankomster förlängs och gör det svårt att över huvud taget genomföra seriespelet. Vi bevakar utvecklingen men har bestämt att vi kommer ta ett definitivt beslut om seriespelet på vårt nästa styrelsemöte i slutet på maj. Ny arrangörsförfrågan kommer att gå ut nu med de nya datumen och vi hoppas att det finns klubbar som kan tänka sig arrangera årets seriespel. Definitivt besked om distriktets seriespel kommer alltså i slutet på maj.

Planerna just nu är att genomföra vintersäsongens Hallsvenska som planerat, dvs med spel under 5 helger 2020-2021. Arrangörsförfrågan kommer inom kort för dessa tillfällen också.

Vi har ju lovat alla klubbar att skicka ut verksamhetsplan och budget nu när vi inte kunnat genomföra något bouleting. Verksamhetsplanen har varit klar en tid men som situationen är nu får den skrivas om vecka för vecka. Vi beslöt därför att vi nu skickar ut den i nuvarande skick med förbehållet att allt kan ändras pga coronasituationen. Detta påverkar även budgeten men även den kommer skickas ut för er information inom kort.

Styrelsen tog igår beslut om att genomföra en revidering av våra stadgar med målet att lägga ett förslag till nya/reviderade stadgar till årsmötet 2021. Jag, tillsammans med Gunilla, inleder arbetet med genomgång av nuvarande stadgar och jämförelse med RF:s stadgeförslag. Kom gärna in med era synpunkter på dagens stadgar så ser vi om vi kan arbeta in dem från start. Även arbetet med styrdokumenten för styrelsens arbete har påbörjats, här är det Yvonne och Gunilla som håller i det.

Avslutningsvis vill jag uppmana alla att hålla ut, träna så gott det går, håll avstånd och ta hand om er!

Boulehälsningar

Anders Ståhl, ordförande SSBF

Publicerad: 2023-01-04

Senast uppdaterad: 2022-12-25

Sponsorer

Postadress

Tallvägen 5, 282 74 Hästveda

C/O Emelie Olsen

Kontakta oss

info@sydsvenskboule.se

Ordförande Anders Ståhl
0706 - 47 94 77