Gå till innehåll
Sydsvenska Bouleförbundet
Sydsvenska Bouleförbundet

2020-10-01

Hej, boulevänner!

Så var det åter dags för lite information efter vårt styrelsemöte, den här gången kombinerat med Höstmötet som ju gick av stapeln på Catena Arena i Ängelholm i söndags (27/9).

Styrelsen gick igenom sina sedvanliga punkter och jag kan väl inleda med att säga att inget är som det brukar vara detta corona-år. Ekonomipunkten gick vi ganska snabbt igenom, det händer inte mycket på den fronten just nu, det mesta är diverse återbetalningar för det som inte blivit av.

När vi kom till punkten TK fanns det desto mer att prata om, vi började med att vidimera beslutet att ställa in Hallsvenskan som vi tidigare tagit via mejl. Ett tråkigt beslut men efter de förutsättningar vi hade fanns det ingen möjlighet att genomföra Hallsvenskan som planerat. Efter samråd med den danska sidan ställdes årets Danskmöte in helt, kvalvinnarna från i vintras/våras får nu slipa på formen och representera distriktet i nästa års Danskmöte istället. Vi diskuterar nu med danskarna om att införa en damklass (öppen) också och hoppas kunna ha det på plats 2021. Där kommer det i så fall att ordnas ett kval för de damer med licens i SSBF som vill delta.

Domarsituationen ser inte bra ut och vi måste försöka få fler att vilja utbilda sig till domare, här har ni ute i klubbarna ett stort ansvar att försöka få fram lämpliga kandidater. Kanske kan man diskutera om man måste vara medlem/licensierad för att kunna bli domare? Kan det finnas andra lämpliga personer utanför boulen som kan tänka sig ta dessa uppdrag? Ja, det är väl en fråga som kan lyftas till nationell nivå, domarsituationen är ju ungefär densamma över hela landet.

Styrelsen beslutade också att gå ut med intresseförfrågningar kring olika typer av utbildning, arrangörsutbildning, domarutbildning, SBFOnline m.m. Mejl om detta kommer inom kort ut till alla klubbar. Vi gick igenom och tog beslut om reviderade stadgar för SSBF, under hösten kommer vi nu att skicka ut dessa på remiss till klubbarna så att ni får chansen att tycka till i lugn och ro innan vi slutligen bestämmer oss för det förslag som kommer läggas fram för årsmötet att besluta om.

Efter en stärkande lunch för styrelsen var det sedan dags att inleda årets Höstmöte. Ett femtontal klubbar fanns representerade vilket var en besvikelse, Höstmötet är ett utmärkt forum för att ta upp de funderingar man har i klubbarna och i år var det kanske också ett bra tillfälle att träffa den nya styrelsen. Under mötet informerades om ungdomsverksamheten och problemen med rekryteringen till boulen. Ett antal förslag kom fram under diskussionen som kommer redogöras för i minnesanteckningarna och har ni fler förslag så delge dessa till varandra så vi kan få lite fler ungdomar att spela boule. Domarfrågan har jag redogjort för och vidare pratade vi en del kring Hallsvenskans framtid, ska vi göra om den med annan typ av spelform eller är den bra som den är? Förslag mottages tacksamt kring hur den kan utformas i framtiden, skicka in dessa till TK på mejl, tk@sydsvenskboule.se.

Vi ägnade en stund åt att informera kring årets Förbundsmöte som ju senarelagts till september och genomfördes digitalt. En del teknikstrul präglade mötet men vad jag kunnat se har inget beslut påverkats av att folk inte kunnat rösta. Den nyvalde ordföranden, Herman Thorell, har skrivit en bra sammanfattning på SBF:s hemsida, https://www.svenskboule.se/forbundet/Nyheter/nyheter2/forbundsordforandenharordet/ Länk till annan webbplats., som jag rekommenderar er att läsa så får ni en uppfattning om vad som beslutats. Jag kan väl nämna att de många motionerna kring V65 och klassens tävlingsverksamhet avslogs men en utredning ska göras kring detta så sista ordet är inte sagt i de frågorna. Ett positivt beslut, tycker åtminstone jag, var att mötet biföll en motion om att avskaffa regeln som, vid nationella och internationella tävlingar, förbjuder andra arrangemang inom 400 km.

En fråga som kom upp var hur klubbarna gör med startavgifterna, några har höjt den redan och andra kommer höja vid nästa tävling man arrangerar. Frågan är egentligen upp till varje klubb att besluta och åsikterna gick isär om vi skulle försöka hålla ungefär samma summa eller om var och en skulle bestämma helt själva. Som sagt, klubbarna äger själva frågan och detta är inget som vi beslutar om i distriktet men det var en nyttig diskussion för de som var där.

Det diskuterades en del kring osanktionerade tävlingar, det har förekommit en del sådana nu när det varit ont om sanktionerade tävlingar. Det är varje licensierad spoelares ansvar att inte delta i osanktionerad tävling och man riskerar att bli anmäld till disciplinnämnden om man ändå gör det.

Vi har nu i veckan nåtts av en nyhet som säger att man nu kommer tillåta arrangemang med en publik upp till 500 personer, vad det kommer betyda för boulen får jag återkomma till när utförligare besked finns.

Det var väl allt för denna gången, fortfarande är pandemin inte över så håll ut, håll avstånd, håll kontakt och fortsätt tvätta händerna ordentligt så håller vi alla tummar för att nästa år ska bli ett mer normalt boule-år.

Boulehälsningar,

Anders Ståhl, ordförande SSBF

Publicerad: 2023-01-04

Senast uppdaterad: 2022-12-25

Sponsorer

Postadress

Tallvägen 5, 282 74 Hästveda

C/O Emelie Olsen

Kontakta oss

info@sydsvenskboule.se

Ordförande Anders Ståhl
0706 - 47 94 77