Gå till innehåll
Sydsvenska Bouleförbundet
Sydsvenska Bouleförbundet

2020-05-24

Hej boulevänner!

Då var det dags för en liten rapport från styrelsearbetet igen. Med alla tävlingar inställda händer det ju inte så mycket men en del finns att säga. Arbetet med budget 2020 har varit komplicerat och förutsättningar har förändrats vecka för vecka men nu har vi satt ner foten och kommer att göra en budget med idag kända faktorer. Troligen kommer bokslutet att skilja sig mer från budgeten än under ett normalt år men det är inte mycket att göra åt i dessa onormala tider.

Vi utlovade ett beslut i det här månadsskiftet huruvida distriktsseriespelet ska genomföras i augusti-september. Styrelsen beslöt dock igår att avvakta hur SBF kommer att göra med förbundsserierna. Förhoppningsvis kan ett definitivt besked lämnas runt midsommarhelgen. När detta skrivs har vi fortfarande inte fått någon klubb som kan tänka sig arrangera omgång 2 av distriktsseriespelet i september. Kanske vill man avvakta hur det går med seriespelet men risken är att om vi står utan spelplats måste vi ställa in av den anledningen istället. Ta en funderare ute i klubbarna och se om ni inte kan tänka er ställa upp, det är helgen den 12-13 september vi pratar om.

Styrelsen arbetar med styrdokument för styrelsearbetet, ett utkast är framtaget som vi alla ska synpunkta på och vi kommer därefter att, vid nästa styrelsemöte, ta ett beslut kring dessa. Även arbetet med revideringen av våra stadgar fortsätter. Planen är att ha ett förslag framme i början på hösten som kan gå ut på remiss till alla klubbar. Stadgarna kan därefter justeras med klubbarnas eventuella synpunkter och läggas fram för beslut vid distriktsmötet 2021.

Som ni säkert sett har SBF flyttat Förbundsmötet till helgen den 19-20 september. Vi återkommer med hur vi löser frågan om genomgång av handlingarna inför det mötet, det är högst osäkert om det går att genomföra ett bouleting innan september.

Vår domaransvarige, Thomas Trobäck, genomförde igår efter styrelsemötet en träff med distriktets domare. Mötet kom till på domarnas önskemål och hölls i Bouletoftahallen. Thomas kan tänka sig genomföra en domarutbildning någon gång under året om det finns intresse för en sådan. Mejla ditt intresse till Thomas så får vi se om/när utbildningen blir av.

Våra ungdomar har ju fördelen av att få lov att tävla (under 18 år) och på ungdomssidan har det nu beslutats att flytta kvalet till Prins Bertils Juniorcup till den 18/7 och det kommer då att spelas i Tyringe. Som alla säkert vet har FN:s barnkonvention blivit lag i Sverige och är något som alla som jobbar med ungdomar måste ha koll på. SSBF:s ungdomsansvariga kan rekommendera er att titta på följande sidor där det finns bra material kring detta: BRIS - för vuxna om barn Länk till annan webbplats. och RF:s Skapa trygga idrotssmiljöer Länk till annan webbplats.. Det finns även en guide till Barnkonventionen för föreningar och förbund på RF:s sida, Barnkonventionen blir lag Länk till annan webbplats..

Ja, det var nog allt för denna gång. Hoppas ni håller i, håller ut och håller avstånd!

Boulehälsningar

Anders Ståhl, ordförande SSBF

Publicerad: 2023-01-04

Senast uppdaterad: 2022-12-25

Sponsorer

Postadress

Tallvägen 5, 282 74 Hästveda

C/O Emelie Olsen

Kontakta oss

info@sydsvenskboule.se

Ordförande Anders Ståhl
0706 - 47 94 77