Gå till innehåll
Sydsvenska Bouleförbundet
Sydsvenska Bouleförbundet

2020-07-21

Så var det dags för några ord från ordförande igen. Det händer inte så mycket just nu att rapportera om men för en dryg vecka sedan hade vi styrelsemöte igen och gick igenom en del punkter. Vi fick protokollfört det tidigare fattade beslutet att ställa in distriktsserierna i år, anmälningsavgiften flyttas till 2021.

Det är ju nu tillåtet att arrangera lokala tävlingar med max 16 lag och TK följer Folkhälsomyndighetens och SBF:s rekommendationer för sanktion av tävling, uppfyller man kraven och har gått igenom checklistan för åtgärder kan man genomföra tävlingen.

Som ni sett på annan plats här på hemsidan blev kvalet till PBJC inställt på grund av för få lag anmälda. Endast två lag anmälde sig och vi har två platser så dessa lag får nu representera SSBF i cupen (om den kan genomföras).

Styrelsen planerar hålla ett höstmöte med 1 representant per klubb närvarande, preliminärt datum är satt till eftermiddagen den 27 september. Ungsdomsboulen, Hallsvenskan, prisutdelning och allmän information är några punkter vi tänkt skulle diskuteras. Har ni något ni vill ska tas upp där så mejla in det till info@sydsvenskboule.se så sätter vi upp det på dagordningen.

Det har kallats till förbundsmöte den 19-20 september men i dagsläget vet vi inte om det kommer kunna hållas ett fysiskt möte då. Styrelsen avvaktar vidare besked, tanken är att på något sätt få till en genomgång av handlingarna inför förbundsmötet. Antingen kan det ske på ett möte eller så får klubbarna diskutera inbördes och informera SSBF:s styrelse och ombud om hur tankarna går. Vi återkommer om detta när det blir klart hur/om förbundsmötet ska genomföras.

Som vi tidigare meddelat håller styrelsen på och arbetar med styrdokument för styrelsearbetet, det framtagna utkastet diskuterades och några mindre justeringar gjordes. Vid nästa styrelsemöte kommer vi ta ett slutligt beslut kring detta styrdokument. Även arbetet med revideringen av våra stadgar fortsätter. Planen är att ha ett förslag framme i början på hösten som kan gå ut på remiss till alla klubbar. Stadgarna kan därefter justeras med klubbarnas eventuella synpunkter och läggas fram för beslut vid distriktsmötet 2021. Nästa styrelsemöte har vi i början av augusti.

Det var allt för den här gången, håll i, håll ut, håll kontakt men håll avstånd så ska ni se att vi tar oss igenom detta märkliga år också.

Boulehälsningar,

Anders Ståhl, ordförande SSBF

Publicerad: 2023-01-04

Senast uppdaterad: 2022-12-25

Sponsorer

Postadress

Tallvägen 5, 282 74 Hästveda

C/O Emelie Olsen

Kontakta oss

info@sydsvenskboule.se

Ordförande Anders Ståhl
0706 - 47 94 77