Gå till innehåll
Sydsvenska Bouleförbundet
Sydsvenska Bouleförbundet

2021-02-28

Hej boulevänner!

Så är snart februari månad slut och än ser vi inget slut på den pandemi som plågat oss i 1 år nu. Igår hade vi vårt andra styrelsemöte för året och det fanns inte mycket att ta upp, tävlingar är inställda och inte mycket annan verksamhet finns att rapportera om. Vi har planerat för en normal tävlingssäsong så att vi är beredda om restriktionerna skulle lättas men troligen får vi även i år se en hel del inställda evenemang. Trots detta vill vi gärna att ni anmäler er till årets seriespel så att vi kan köra igång det utan förseningar om det blir möjligt, sista anmälningsdag är 15 mars.

Det blir inget danskmöte i vår men vi har ställt frågan till Danmark om att genomföra det under hösten istället, vi väntar på svar därifrån och återkommer så fort vi vet hur det blir. Vad gäller årets tävlingar kan jag informera om att distriktet kommer fakturera sanktionsavgiften i efterhand när tävlingen genomförts. Detta för att underlätta för alla och slippa återbetalningar vid inställd tävling, viktigt nu i pandemin men även under "normalår".

Från domarhåll rapporteras att den nya regelboken nu är översatt till svenska och kommer publiceras om ca 1 månad. Information/utbildning kring de nya reglerna kommer genomföras. Vi kan väl tillägga att vi fortfarande gärna ser att fler vill bli domare, kontakta Thomas på domare@sydsvenskboule.se om ni vill veta mer.

Om man ska se något positivt med covid-19 är det väl att det är bra tillfälle att både gå digitala utbildningar och att själv genomföra sådana. Distriktet genomför gärna utbildningar om intresse finns, kontakta oss på info@sydsvenskboule.se om ni har några idéer kring vad det behövs utbildning i. Jag kan annars rekommendera de digitala utbildningar som RF-SISU arrangerar, kolla in deras hemsida för mer information.

Den största tiden igår lades på att diskutera kommande digitala distriktsmöte. Det är mycket som behöver förberedas, mer än vid ett vanligt årsmöte. Vi hade en diskussion kring Bouleting eller inte och beslutade oss för att inte genomföra detta då det dels ser ut att vara få egna frågor att diskutera just nu när nästan all verksamhet ligger nere och det dessutom verkar vara få ärenden till SBF:s Förbundsmöte. De senare kommer istället att tas upp under särskild punkt i dagordningen för vårt årsmöte. Att delta i ett digitalt årsmöte kräver viss disciplin och vi kommer ta fram en mötesordning att följa för att allt ska flyta på under dagen. Vill särskilt understryka vikten av att de som deltar sitter på plats med bra uppkoppling så att vi slipper ombud som kastas ut under mötet. Under hösten var ju våra reviderade stadgar ute på remiss och vi har nu justerat förslaget så att nästyan alla synpunkter tillgodosetts och SBF har också godkänt våra justeringar. Vi har dock ytterligare ett förslag på ändring och det är att vi vill ändra tiden för revision, förslaget blir att bokslutet ska vara klart och lämnas till revision 6 veckor innan årsmötet och att revisorerna får två veckor på sig för revisionen så att revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmöte. Kallelse med handlingar kommer inom en vecka att mejlas ut till alla klubbar och även läggas upp på vår hemsida.

Tills vi ses på banorna eller digitalt, håll ut, håll avstånd, håll kontakt och följ myndigheternas rekommendationer!

Boulehälsningar,

Anders Ståhl, ordförande SSBF

Publicerad: 2023-01-04

Senast uppdaterad: 2022-12-25

Sponsorer

Postadress

Tallvägen 5, 282 74 Hästveda

C/O Emelie Olsen

Kontakta oss

info@sydsvenskboule.se

Ordförande Anders Ståhl
0706 - 47 94 77