Gå till innehåll
Sydsvenska Bouleförbundet
Sydsvenska Bouleförbundet

2021-03-29

Hej Boulevänner!

Då är en intensiv boulehelg till ända där vi klarat av två styrelsemöten och ett årsmöte, i dessa tider var allt naturligtvis digitalt. Styrelsen började helgen med verksamhetsårets sista styrelsemöte där mycket tid gick åt att gå igenom det kommande årsmötet så att vi skulle få det att flyta på bästa sätt. Förutom detta och de fasta punkterna på vår dagordning hann vi med att anta verksamhetsplan och budget för 2021, båda två med stora reservationer då vi inte vet vad som händer i pandemins spår. Och med tanke på just covid-19 beslutade styrelsen att skjuta upp mixed-DM som skulle gått av stapeln helgen den 24-25 april. Vi kommer se om vi kan klämma in den efter sommaren istället under förutsättning att den inte krockar med klubbarnas tävlingar eller inte kan genomföras då heller pga pandemin.

Eftermiddagen inleddes med vårt digitala årsmöte. 16 klubbar med 35 intresserade boulespelare närvarade och skötte sig utmärkt i den digitala världen. Det är lite speciellt att genomföra ett årsmöte så här och jag hade väl en del tekniska problem då och då från ordförandepositionen men tycker det ändå avlöpte över förväntan. Förfarandet med tyst acklamation fungerade bra och medförde att punkterna avverkades smidigt. Våra reviderade stadgar antogs och Förbundsmötets dagordning gicks igenom. Slutligen skulle en ny styrelse väljas och det började med att undertecknad fick förnyat förtroende att leda distriktet under kommande verksamhetsår. Jag tackar för detta förtroende och ska göra mitt bästa för att det ska bli bra. 3 ledamöter slutade i och med årsmötet, Yvonne Åkesson, Pontus Ekman och Inger Rubin Lindvall, och jag vill tacka er för den tid vi fick tillsammans i styrelsen. Nya ledamöter blev Fredrik Dahl, Magnus Jacobsson och Pontus Björk Zaar, varmt välkomna! Vi fick även en ny valberedning till 2/3, Bill Jakobsson tar över som ordförande och ny ledamot där blir Karin Morän medan Bernt Bankemo fortsätter ett år till. För att underlätta det digitala årsmötet hade valberedningen också förberett ett förslag till ombud vid Förbundsmötet, årsmötet valde samma gäng som fick äran förra året, nämligen Carina Jansson, Christer Swenson, Bengt Stark och Bernt Bankemo. Vi håller tummarna att det tekniska ska fungera lite bättre det här året! Årsmötet avslutades med några korta övriga frågor och sedan var en lång dag framför datorn slut.

Den nya styrelsen kallades snabbt till konstituerande möte som hölls digitalt under söndagen (28/3). Förutom att slå fast att Thomas fortsätter som vice ordförande och domaransvarig och att Gunilla fortsätter som sekreterare och ungdomsansvarig beslutades att Fredrik blir ny ansvarig för TK, Magnus tar hand om ekonomin och Pontus hjälper Gunilla med ungdomarna och Thomas med utbildningsinsatser. Tillsammans ska sedan jag och Gunilla försöka hålla koll på hemsida och Facebook. Hemsidan är uppdaterad med de nya uppgifterna. Vi beslutade också att även styrelsens ombud till Förbundsmötet blir desamma som förra året, nämligen undertecknad samt Gunilla Leandersson och Yngve Evaldsson. Styrelsen är ivrig att börja sin verksamhet och vi beslutade att ha ett första ordinarie sammanträde ganska så snart, den 18/4 kommer vi därför att sparka igång verksamhetsåret för styrelsen.

Vi är nog många som nu börjar bli riktigt trötta på alla restriktioner i pandemins spår. Men det gäller att hålla ut, även efter en vaccinering, det är långt ifrån över tyvärr. Så håll avstånd och håll ut men håll kontakt, ju bättre vi sköter detta desto snabbare kommer vi ut på banorna igen!

Boulehälsningar,

Anders Ståhl, ordförande SSBF

Publicerad: 2023-01-04

Senast uppdaterad: 2022-12-25

Sponsorer

Postadress

Tallvägen 5, 282 74 Hästveda

C/O Emelie Olsen

Kontakta oss

info@sydsvenskboule.se

Ordförande Anders Ståhl
0706 - 47 94 77